Privacy Policy

Bij ChromeBurner Motorgear hechten we net zoveel waarde aan uw privacy als aan die van onszelf. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om, net zoals we dat zouden willen als wij zelf iets online bestellen bij een andere webshop! In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, hanteren wij voorzorgsmaatregelen om uw privacy te waarborgen. We zullen u nooit om meer gegevens vragen dan strikt noodzakelijk, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven (waar u al dan niet toestemming voor kunt verlenen). Gegevens worden daarnaast ook nooit langer bewaard dan noodzakelijk, op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Om het overzichtelijk te houden, volgt hieronder een overzicht van de gegevens die wij verzamelen en met welke reden.

Vereiste gegevens

- E-mailadres
Uw e-mailadres is benodigd voor het toesturen van een bestelbevestiging, verkoopfactuur en de details (track ’n trace code) van de verzending. Daarnaast zullen wij u wellicht via e-mail willen benaderen, mocht er iets zijn met de bestelling. Uw e-mailadres wordt 5 jaar lang opgeslagen, aangezien dit bij ons bedrijf de langst mogelijke garantietermijn is waarin we u wellicht moeten kunnen bereiken. Een aantal weken na uw bestelling krijgt u een e-mail van Trustpilot met de vraag of u een beoordeling wilt achterlaten over uw aankoopervaring.

- NAW-gegevens (postadres)
Uw naam, adres en woonplaats zijn bij online bestellingen benodigd voor een succesvolle aflevering van uw bestelling. Deze informatie verder gebruikt door PostNL of FedEx om het pakket bij u af te leveren. Deze gegevens blijven wel 7 jaar in ons systeem staan, omdat deze gekoppeld zijn aan uw verkoopfactuur die wij op laste van de Belastingdienst 7 jaar lang moeten bewaren.

- Telefoonnummer
Wij vragen u om uw telefoonnummer zodat wij u indien nodig snel kunnen bereiken als er zich iets voordoet bij uw order. Daarnaast is uw telefoonnummer onze back-up, mochten wij u via e-mail niet kunnen bereiken. Net als uw e-mailadres, blijft uw telefoonnummer 5 jaar lang bewaard in ons systeem. Wij zullen u nooit en te nimmer telefonisch proberen te bereiken voor marketingdoeleinden.

Cookies

Bijna elke website verzamelt, leest en plaatst cookies. Cookies zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Middels de cookiemelding die u bij uw eerste bezoek aan onze website te zien krijgt kunt u toestemming geven per categorie.

- Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en dienen altijd geaccepteerd te worden. Denk hierbij aan uw persoonlijke inloggegevens, de producten die u in uw winkelmandje plaatst en bijvoorbeeld de gegevens voor op de betaalpagina. Deze cookies zorgen voor een gestroomlijnde gebruikservaring.

- Statistische/analytische cookies
Dit zijn cookies die bijvoorbeeld door Google Analytics worden geplaatst, om het gedrag van bezoekers van onze website te monitoren. Deze gegevens sturen wij volledig geanonimiseerd door en zijn daardoor geen gevoelige persoonsgegevens meer. Hierdoor hoeven wij ook geen toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

- Marketing cookies
Deze cookies worden gebruikt om een profiel te schetsen van u als gebruiker van onze website. Het doel is om u relevante advertenties te kunnen laten zien op andere websites en platformen. Hierbij maken wij gebruik van een aantal externe partijen. Uiteraard gaan deze partijen ook zorgvuldig met uw gegevens om en hebben wij verwerkersovereenkomsten met hun afgesloten om dat te waarborgen. Deze cookies gebruiken wij ook om u gepersonaliseerde e-mailnieuwsbrieven toe te sturen. U kunt zich uiteraard afmelden voor deze nieuwsbrieven als u daar geen behoefte aan heeft!

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens ChromeBurner van u verwerkt, kunt u schriftelijk of per e-mail een inzageverzoek doen. Dit inzageverzoek zullen wij binnen 4 weken behandelen. Als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw verzoek sturen per e-mail aan klantenservice@chromeburner.com of schriftelijk naar:

ChromeBurner Motorgear
GDPR data request
Touwslager 10
5253 RK Nieuwkuijk
The Netherlands

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens? Dan kunt u ook telefonisch contact opnemen op 073 - 200 80 20.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.